Friday, 19 August 2011

TINGKATAN MANUSIA

MENURUT HAWA NAFSU

1. NAFSU AMMAROH
Tanda-tanda dan sifatnya:
 • Kikir
 • Bodoh
 • Loba/Tamak
 • Menuruti syahwat hewani
 • Iri/Dengki
 • Pemarah
 • Sombong
2. NAFSU LAWWAMAH
Tanda-tanda dan sifatnya:
 • Tercela
 • Pamer
 • Menuruti hawa nafsu
 • Menganiaya diri
 • Bangga diri ( merasa tertinggi )
 • Lupa diri
 • Menggunjing
 • Menipu
3. NAFSU MULHAMAH
Tanda-tanda dan sifatnya:
 • Dermawan
 • Sopan
 • Qonaah (tak keluh kesah )
 • Hilm ( diatas sabar )
 • Sabar
 • Tanggung jawab
 • Bertaubat
4. NAFSU MUTHMAINNAH ( TENANG )
Tanda-tanda dan sifatnya:
 • Lebih dermawan
 • Ridho
 • Tawakal
 • Ibadah rajin
 • Bersyukur
 • Khossyah ( Takut kepada Alloh )
5. RODLIYAH ( ORANG YANG RIDHO )
Tanda-tanda dan sifatnya:
 • Mulia
 • Perwira
 • Zuhud
 • Riyadloh/mujahadah
 • Ikhlas
 • Menepati Janji
6. MARDLIYAH ( DIRIDHOI )
Tanda-tanda dan sifatnya:
 • Bagus akhlaqnya
 • Meninggalkan selain Allah
 • Kasih terhadap sesama manusia, berusaha mengajak ke kebaikan, mendoakanva agar mereka dapat petunjuk

7. KAMILAH ( SEMPURNA ):
Tanda-tanda dan sifatnya:
 • Insan Kamil - Mencapai tingkatan sempurna sebagai manusia, mencapai Ma’rifatulloh, ilmu yakin, ’Ainul yakin, Haqqul Yakin
WA ILMU INDALLAH....SEMOGA KITA SEMUA MENJADI PEJUANG YG BENAR2 FAHAM ERTI PEJUANG MENURUT SUNNAH RASULLULAH...

No comments:

Post a Comment